cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Časovi engleskog


Kako bismo omogućili našoj deci da nastave da razvijaju i koriste engleski jezik, imamo časove engleskog dva puta nedeljno (3 sata nedeljno).

Deca na časovima uče fonetiku, da čitaju i pišu na engleskom, vežbaju komunikaciju i proširuju rečnik engleskog jezika. Na ovaj način trudimo se da deca i dalje održavaju i razvijaju engleski jezik koji su naučili u vrtiću, u okolini gde je srpski jezik dominantan.