cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

O programu


Step by Step pristup zasniva se na aktivnom učenju koje je fokusirano na individualne mogućnosti, zanimanja i način učenja svakog deteta. Deca su inspirisana da istražuju, ispituju i pronalaze odgovore. Nasi vaspitači organizuju aktivnosti prema individualnim potrebama i načinu učenja svakog deteta.

Imamo mesečne teme koje su veoma interesantne i zabavne za decu. Vaspitači prave nedeljne planove sa aktivnostima koje promovišu učenje kroz zabavu i igru, a pažljivo su organizovane i adaptirane potrebama svake grupe i svakog deteta ponaosob.

Deca često rade u specijalnim centrima koji su raspoređeni po radnoj sobi i zajedno sa svojom grupom rade na raznim projektima i aktivnostima. Zatim se smenjuju tako da svako dete učestvuje u svakom centru.

Izleti su izuztno važan deo našeg programa. Vrlo pažljivo planiramo izlete, jer se trudimo da izleti budu usko povezani sa temom, a cilj nam je da deca iskuse i uživo dožive ono o čemu uče u vrtiću. Takođe smatramo je deci potrebno da upoznaju svoje okruženje i da dožive kako pojedine stvari funkcionišu van vrtića i da budu aktivni članovi zajednice u kojoj žive.

U Step by Step vrtiću najviše smo usredsređeni na sledeće aspekte razvoja:

  • Fizički razvoj – jačanje telesnog i mentalnog zdravlja (stvaranje i razvijanje navika lične higijene, ovladavanje prostorom) i socijalno-emocionalni razvoj
  • Igra uloga – drama ili dramske igre
  • Matematički razvoj – najveća pažnja je usmerena na sortiranje, merenje, brojanje, šablonske nizove (ne znam kako bih drugačije prevela pattering)
  • Razvoj govora – priče, grafomotorika, pesme, recitacije, rime – podržavanje razvoja komunikacije
  • Razvoj fine motorike -najveća pažnja je usmerena na koordinaciju i razvoj mišića fine motorike
  • Razvoj krupne motorike – ples i pokreti
  • Senzorni razvoj – aktivnosti koje stimulišu detetova čula (dodira, mirisa, ukusa, vida, sluha)
  • Kognitivni (saznajni) razvoj – učenje o svetu oko nas, aktivnosti koje unapređuju razmišljanje i rešavanje problema