cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Vrednosti i ciljevi


Naše vrednosti

Vrednosti su više od lepih reči. Naše vrednosti su osnova svega što jesmo – kao ljudi i kao vaspitna ustanova. U svemu što radimo uvek se zapitamo – da li je to u skladu sa našim vrednostima?

  • Poštovanje: Poštujemo sebe i druge kao jedinstvene osobe sa specijalnim talentima i veštinama.
  • Predanost: Predani smo u ispunjavanju naših ciljeva i uvek održavamo naša obećanja
  • Integritet: Verujemo da je integritet suština svih trajnih veza i ulaganja
  • Timski rad: Mi radimo zajedno, kao tim, da postignemo ono sto je važno
  • Odgovornost: Ponosni smo i stojimo iza svega što radimo

Naši ciljevi

  • da omogućimo deci bogat i raznovrstan program i upoznamo ih sa svetom u kojem živimo, putem naših raznovrsnih tema, kao i osnovnih oblasti učenja, a to su matematika, jezik i književnost, umetnost i stvaralaštvo, muzika i gluma, ples i pokret, sport i timski duh.
  • da pomognemo deci da otkriju i neguju svoje jedinstvene talente i mogućnosti
  • da pružimo deci priliku da vežbaju razne veštine i strategije, da efektivno rešavaju izazove sa kojima će se susretati u budućnosti
  • da pomognemo deci da prepoznaju i razumeju svoje vrednosti i kako da ih koriste u životu u rasuđivanju i donošenju odluka
  • da omogućimo deci da budu zadovoljni, samouvereni i produktivni članovi društva