cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Step by Step program

Mlađa i srednja grupa

Deca su veoma radoznala i željna da učenja i novih saznanja.

Naš program pruža aktivnosti i okruženje koje motiviše decu da istražuju, ispituju i razmišljaju.

Omogućujemo deci da se igraju i da biraju aktivnosti koje odgovaraju njihovim interesovanjima. Naše aktivnosti u malim grupama, namenjene su za blizak rad i interakciju sa vaspitačem, a aktivnosti u većim grupama, podstiću timski rad i motivišu decu da zajedno postignu viši cilj. U okruženju koje je bezbedno, pozitivno i puno poštovanja, pružamo deci mogućnost da uče i neguju ljubav prema učenju, grade sampouzdanje, prijateljstva i postave važne osnove za dalje mentalno, telesno i socijano -emocionalno razvijanje.